Το νέο Ντυμένο Κρεβάτι της Noctis


My bed is a field of flowers


Κάθε κρεβάτι θα παραδίδεται με ένα ιδιαίτερο δώρο: Ένα δείγμα του αρώματος το οποίο έχει φτιαχτεί ειδικά από αγριολούλουδα ( wildflowers ) καθώς επίσης και ένα μικρό εγχειρίδιο σαν ένα βοτανολόγιο των λουλουδιών της περιοχής του Marche. Μπορείτε να επιλέξετε μέσα από 10 διαφορετικά μοτίβα λουλουδιών.As bed a field, a field of flowers, of flowers from the Marche region. The flowers of the ridges of the plateaus and of the river banks, horizontal, vertical, inclined; the flowers for Our Madonna of the month of May, those that are suddenly gathered as a vow of love, the flowers that become relics of the moment among the pages of the most expensive books, those that honor the feast table. They are the flowers of the herbs that are given and eaten; wild flowers that hold pleasure and care, medicine and charm, perfume and shape. They are humble, simple and solemn flowers, they have ancient names, Latin denominations with the sound of a botany observed and surveyed with meticulous patience, season after season, year after year, fallow after fallow. A taxonomy of arboreal memories, archetypes of biodiversity, organisms with a high aesthetic and organoleptic symbolic content. Plants with generous and shiny flowers, with primordial, essential and seductive organic forms; vibrant bodies that traditionally refer to rituals, magical beliefs, superstitions. In the herbariums they are held in place by small strips that resist time, alongside the notes of herbalists, scientists, ethno-botanists, monks, open up worlds of rituals and myths where wild nature remains and allows itself to be tamed. The sequence of their shapes defines patterns and decorations, the chromatic scales light up colorful and imaginative combinations, the variety of dimensions and surroundings is a landscape that is renewed. Yellow, purple, pink, lilac, white, blue, red, fuchsia and an infinite variety of greens are the palette of wipes, crepes, poppies, mauve, burnet, sorrel, violet, daisy, four-leaf clover, dog rose, gorse chicory, asparagus, dandelion, elder, acacia, wisteria, wild fennel, lampascione grass , caccialepri grass, screeches ... Dozens of species, shapes, shades of color, but also flavors, recipes, flavors, aromas, sounds – the sounds of herbs and flowers. An infinite heritage that meets tradition and anthropology, popular wisdom and science, pharmacopoeia, spirituality and peoples’ cultures. A fresh nature that tastes good and clean, a well-being that reconciles, perfumes and envelops. It is the nature that we have inside, that of running at breakneck speed in the fields in spring, it is the field when we think of the field. Between wakefulness, sleep and sheets.